Zawiadomienie

Flaga i godło Polski

“III Festiwal Sztuki Młodych Niepełnosprawnych Krajobraz Serca” dofinansowano z Programu Rządowego Edukacja Kulturalna ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
w kwocie: 102 000 zł
całkowita wartość zadania: 127 550 zł

Zadanie realizowane jest w terminie 01.03.2023 – 31.12.2023 r., Dni konkursowe 7-22 października 2023 r. 

Data podpisania umowy 25 wrzesień 2023 r.

Ideą Festiwalu jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami oraz pochodzącym ze środowisk wykluczonych realizowanie, wbrew przeciwnościom, wybranej drogi życiowej, zgodnej z talentem i marzeniami. Uczestnikami Festiwalu będą osoby z niepełnosprawnością, w wieku 10-24 lat (z podziałem na uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych), z regionu łódzkiego. Wydarzenie składać się będzie z cyklu konkursów obejmujących różne dziedziny sztuki, serii warsztatów oraz wydarzeń towarzyszących.

Do części konkursowej zaproszeni zostaną uczestnicy kierowani przez placówki szkolno – wychowawcze i szkoły specjalne. Festiwal obejmuje kategorie konkursowe:

– Wokalistyka (soliści i zespoły)

– Sztuki Piękne (np. malarstwo, grafika, rzeźba, rysunek, instalacje)

– Literatura (poezja, proza)

– Teatr (dramat, pantomima)