PROJEKTY 2022

Zawiadomienie

Fundacja Integracja JP II w terminie od dnia 01.03.2022r. – do dnia 31.12.2022r. realizuje zadanie w ramach projektu:
“Zakup sprzętu do prowadzenia statutowej działalności edukacyjnej, kulturalnej przez Fundację integracja JP ll”.
Projekt „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

 

Ministerstwo Kultury

Zawiadomienie

Flaga i godło Polski

“II Festiwal Sztuki Młodych Niepełnosprawnych Krajobraz Serca” dofinansowano z Programu Rządowego Edukacja Kulturalna ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
w kwocie: 209 000 zł
całkowita wartość zadania: 261 350 zł

Zadanie realizowane jest w terminie 01.03.2022 -31.12.2022 r, Dni konkursowe 8 – 23 października 2022 r. Wydarzenie zakończy Integracyjny Koncert Finałowy z okazji Dnia Św. Mikołaja w miesiącu grudniu 2022 r. w Atlas Arenie w Łodzi, przeznaczony dla 5 tysięcy dzieci wraz z opiekunami.

Ideą Festiwalu jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami oraz pochodzącym ze środowisk wykluczonych realizowanie, wbrew przeciwnościom, wybranej drogi życiowej, zgodnej z talentem i marzeniami. Uczestnikami Festiwalu będą osobyz niepełnosprawnością, w wieku 10-24 lat (z podziałem na uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych), z regionu łódzkiego. Wydarzenie składać się będzie z cyklu konkursów obejmujących różne dziedziny sztuki, serii warsztatów oraz wydarzeń towarzyszących.

Do części konkursowej zaproszeni zostaną uczestnicy kierowani przez placówki szkolno – wychowawcze i szkoły specjalne. Festiwal obejmuje kategorie konkursowe:

– Wokalistyka (soliści i zespoły)

– Sztuki Piękne (np. malarstwo, grafika, rzeźba, rysunek, instalacje)

– Literatura (poezja, proza)

– Teatr (dramat, pantomima)