CENTRUM WSPARCIA I ROZWOJU – TRATWA

Centrum wsparcia i rozwoju – Tratwa pomaga poszukującym wsparcia młodym ludziom w wieku 10 -19 lat. Na Tratwie wspólnie odkrywamy świat wartości i głębię osobistych potencjałów oraz znaczenie przyjaźni. Wzmacniamy wzajemne zaufanie, więzi społeczne i obywatelskie zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

Placówka w roku szkolnym 2021/22 zaprasza dzieci w wieku 10 -15 lat do uczestnictwa:

  • w grupach rozwoju osobistego mających na celu naukę umiejętności społecznych, komunikacji, nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,
  • w zajęciach akrobatyczno -cyrkowych,
  • w zajęciach tanecznych,
  • w zajęciach relaksacyjnych,
  • w zajęciach z edukacji przez ruch.

Centrum Tratwa oferuje również pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną, a także wsparcie edukacyjne. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach 12.30 – 18.30. Wejście do placówki od strony kancelarii parafialnej parafii Św. Anny w Łodzi przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza 24/26, 93-281 Łódź.

Kontakt z placówką pod numerem: 782-340-354.

Plakat Tratwa

Fundacja Integracja JP II

Centrum wsparcia i rozwoju – Tratwa

jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, w której pomagamy poszukającym wsparcia młodym ludziom wieku 10 -19 lat. Działa w oparciu o obowiązującą ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na Tratwie wspólnie odkrywamy świat wartości i głębię osobistych potencjałów oraz znaczenie przyjaźni. Wzmacniamy wzajemne zaufanie, więzi społeczne i obywatelskie zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Rodzice wychowanków również należą do społeczności Tratwy. To oni wyrażają zgodę na udział młodego człowieka w życiu placówki. Są zapraszani do współtworzenia wielu wydarzeń – takich jak wystawy, koncerty, dni rodziny czy spotkania świąteczne, które w ciągu roku przygotowują wychowankowie. A w sytuacjach życiowych trudności mogą wspólnie z kadrą placówki szukać najlepszych rozwiązań pomocy.