Aktualności

I Festiwal Sztuki Młodych Niepełnosprawnych Krajobraz Serca

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji wyjątkowego Festiwalu Sztuki Młodych Niepełnosprawnych Krajobraz Serca dedykowanego pamięci św. Jana Pawła II. Hasłem przewodnim Festiwalu są słowa św. Jana Pawła II "Dłonie są krajobrazem serca".

Do udziału w konkursach festiwalowych zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami - utalentowanych artystycznie uczniów szkół podstawowych - od 10 roku życia oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, zgłoszonych przez szkoły specjalne oraz placówki szkolno-wychowawcze z województwa łódzkiego.

"Blask bitewnej chwały!" Jan Pietrzak i przyjaciele

27 czerwca od godz.18.30 w kościele św. Anny w Łodzi, al. marsz Śmigłego Rydza 24/26
W tym wyjątkowym wydarzeniu wystąpi Jan Pietrzak z przyjaciółmi (Dominika Świątek, Piotr Rafałko). Nastrojowy wieczór patriotyczny połączy historię i współczesność. To program o polskich zwycięstwach, bohaterach i niezwykłych losach naszych rodaków. Repertuar niosący optymizm, nadzieję, wiarę w przyszłość i olbrzymią dawkę budującej energii.

Centrum wsparcia i rozwoju – Tratwa

jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, w której pomagamy poszukającym wsparcia młodym ludziom wieku 10 -19 lat. Działa w oparciu o obowiązującą ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na Tratwie wspólnie odkrywamy świat wartości i głębię osobistych potencjałów oraz znaczenie przyjaźni. Wzmacniamy wzajemne zaufanie, więzi społeczne i obywatelskie zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Rodzice wychowanków również należą do społeczności Tratwy. To oni wyrażają zgodę na udział młodego człowieka w życiu placówki. Są zapraszani do współtworzenia wielu wydarzeń – takich jak wystawy, koncerty, dni rodziny czy spotkania świąteczne, które w ciągu roku przygotowują wychowankowie. A w sytuacjach życiowych trudności mogą wspólnie z kadrą placówki szukać najlepszych rozwiązań pomocy.

Kontakt

Fundacja "Integracja JPII"

al. Marsz. Śmigłego-Rydza 24/26
93-281 Łódź

 

Kontakt

Tel: 799 195 634

e-mail: fundacja@integracjajp2.pl

kontakt w sprawie festiwalu:

Tel: 794 168 628

e-mail: festiwal@integracjajp2.pl

 

Numer konta bankowego:
68 1020 3378 0000 1302 0328 6663

Nr KRS: 00000700143

NIP: 7282824335

REGON: 368847607

Napisz do nas