AKTUALNOŚCI

Wyjątkowy św. Mikołaj dla dzieci – 2020

Fundacja -„INTEGRACJA JP II” corocznie organizowała w Atlas Arena w Łodzi koncert Mikołajkowy dla 5000 dzieci specjalnej troski oraz dzieci wywodzących się z najuboższych rodzin województwa łódzkiego. Podczas koncertów Fundacja obdarowywała każde  zaproszone dziecko paczką upominkową.

Trwająca w 2020 roku pandemia COVID-19 uniemożliwiła organizację koncertu. Chcąc podtrzymać tradycję Fundacja postanowiła zrealizować projekt pn. „Wyjątkowy św.  Mikołaj dla dzieci-2020” i obdarować paczkami upominkami 1000 dzieci: niepełnosprawnych, które na stałe przebywają w ośrodkach  szkolno- wychowawczych,  domach dziecka, a także dzieci ze Szkół Życia z województwa łódzkiego.

Fundacja-„INTEGRACJA JP II” dziękuje Województwu Łódzkiemu oraz wszystkim darczyńcom, za wsparcie naszej akcji i podzielenie się sercem z potrzebującymi dziećmi.

Województwo Łódzkie

Zobacz, co piszą w mediach:

TVP 3 – Św. Mikołaj, mimo obostrzeń odwiedził niepełnosprawne dzieci

TVP 3 – Rozmowa dnia

TV TOYA – Wydarzenia

Bezpieczny powrót na Tratwę

Fundacja Integracja JP II zrealizuje w terminie 01.07.2020r.-31.08.2020r. zadanie pod tytułem Bezpieczny powrót na Tratwę finansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

Województwo Łódzkie