Wyniki konkursów z II Festiwalu Krajobrazu Serca z dn.22.10.2022r.

W dniu 22.10.2022r. Jury II FSMN Krajobraz Serca pod przewodnictwem:
prof. dr hab. Alicja Barbara Panek-Piętkowska

w składzie:
1. prof. dr hab. Alicja Barbara Panek-Piętkowska
2. prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
3. dr Marzena Łukaszuk
4. dr hab. Marcin Brzozowski
5. Redaktor Dariusz Pawłowski

Ogłosiło werdykt w konkursie, kategoria : teatr

I miejsce
– Zespół Szkół Specjalnych w Koluszkach za sztukę pt. „ Bajka o ciepłym i puchatym”
oraz
– Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu za sztukę pt. „Polska Golgota”

Przyznało również Nagrodę Specjalną
Dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim za całokształt dokonań twórczych i aktywność artystyczną