Wyniki konkursów z II Festiwalu Krajobrazu Serca z dn.15.10.2022r.

W dniu 15.10.2022r. Jury II FSMN Krajobraz Serca pod przewodnictwem:
prof. dr hab. Alicja Barbara Panek-Piętkowska

w składzie:
1. prof. dr hab. Alicja Barbara Panek-Piętkowska
2. prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
3. dr Marzena Łukaszuk
4. dr hab. Marcin Brzozowski
5. Redaktor Dariusz Pawłowski

Ogłosiło werdykt w konkursie, kategoria : literatura

I miejsce
– Julia Milczarek

Ogłosiło również werdykt w konkursie, kategoria : sztuki piękne

I miejsce
– Zuzanna Białowąs
oraz
– Maciej Ulcyfer

II miejsce
– Aleksandra Duda
oraz
– Jakub Rozbicki

III miejsce
-Nikola Telążka
oraz
– Oliwia Kwiatkowska

Nagrody specjalne:
• Kinga Żak
• Wojciech Cieplucha
• Sara Kruz
• Wiktoria Zarzycka
• Patryk Głdysz
• Jakub Bednarek
• Anhelina Hayduk
• Wiktoria Janik
• Patrycja Gaczyńska
• Dominik Jedynek