Wyniki konkursów z II Festiwalu Krajobrazu Serca z dn.08.10.2022r.

W dniu 8.10.2022r. Jury II FSMN Krajobraz Serca pod przewodnictwem:
prof. dr hab. Alicja Barbara Panek-Piętkowska

w składzie:
1. prof. dr hab. Alicja Barbara Panek-Piętkowska
2. prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
3. dr Marzena Łukaszuk
4. dr hab. Marcin Brzozowski
5. Redaktor Dariusz Pawłowski

Ogłosiło werdykt w konkursie, kategoria : wokalna

I miejsce
– Kacper Rogalski
oraz
– Oskar Toborek

II miejsce
-Filip Pluta
oraz
Maciej Ulcyfer

III miejsce
-Karolina Krasińska
oraz
– Magdalena Bujakowska

Nagrody specjalne:
– Zespół Bakcyl
– Bartosz Lewandowski