KONKURS „ŚPIEWAMY DLA JANA PAWŁA II”

Fundacja Integracja JP II zorganizowała w dniu 3.06.2023 r. w Atlas Arenie w Łodzi koncert z okazji Dnia Dziecka.

Adresatami koncertu było 5 tysięcy dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci z najuboższych rodzin województwa łódzkiego oraz dzieci – uchodźcy z Ukrainy.

Równolegle do koncertu integracyjnego odbywał się konkurs piosenki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami pod nazwą „Śpiewamy dla Jana Pawła II”. W konkursie wzięli udział soliści i zespół. Zaprezentowali różnorodność repertuaru, w którym nie zabrakło nostalgii, choreografii i śpiewanej Ewangelii. Nad całością wydarzenia czuwało Jury z przewodniczącą Izabellą Żebrowską na czele. Decyzją Jury zwycięzcą okazał się Maciej Ulcyfer, który zaśpiewał piosenkę pod tytułem „Dana mi jest wszelka władza”. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś dla laureatów przewidziano nagrody. Zwycięzca wykonał utwór na scenie głównej koncertu.