INFORMACJA O KONCERCIE CHARYTATYWNYM W TEATRZE WIELKIM 16.V.2023 R.

Fundacja „INTEGRACJA JP II”, organizacja pożytku publicznego, z siedzibą w Łodzi, al. marsz. Śmigłego-Rydza 24/26 zorganizowała w Teatrze Wielkim w Łodzi, w dniu 16 maja 2023 r. koncert charytatywny, dedykowany dzieciom z niepełnosprawnościami (niedowidzącym, niedosłyszącym), z najuboższych rodzin województwa łódzkiego, oraz dzieciom – uchodźcom z Ukrainy. Spotkanie w Teatrze Fundacja dziękuje wspaniałej publiczności, oraz wspaniałym Artystom, którzy uświetnili swoimi wstępami koncert: Zespołowi Enej, Marcie Podulka, która zaśpiewała covery Adele oraz Wychowankom Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze.

Specjalne podziękowania Fundacja kieruje do Wszystkich, dzięki wsparciu których możliwa była organizacja Koncertu.

Partnerem Wydarzenia było Województwo Łódzkie

Partner Województwo Łódzkie