admin

Zadanie z zakresu Miejskiego Programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Fundacja Integracja JP II realizuje w terminie 1.03.2023 r. – 31.12.2025 r. zadanie publiczne „Prowadzenie zajęć opiekuńczych, edukacyjnych i rozwojowych oraz organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z grup zwiększonego ryzyka w ramach profilaktyki selektywnej określonego szczegółowo w ofercie złożonej w odpowiedzi na konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 2937/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 grudnia 2022 r.”

Jest to zadanie z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Łodzi – Miasta na Prawach Powiatu.

 

2 dzień IIIFSMN Krajobraz Serca

Wspaniały koncert artystów o pięknych głosach i wielkim sercu. Dla festiwalowej publiczności wystąpili Sylwia Strugińska, Lesław Białecki oraz Igor Krawczyk. Zaprezentowały się rownież artystki Karolina Pańczak i Nina Tambor, których wystawa obrazów oraz grafik towarzyszy III edycji Festiwalu.

Więcej informacji pod linkiem na naszym Facebooku:

 

Wyniki konkursów z III Festiwalu Krajobrazu Serca z dn.07.10.2023r.

W konkursie wokalnym III FSMN Krajobraz Serca Jury w składzie: prof. .dr hab. Alicja Barbara Panek-Piętkowska – przewodnicząca jury, prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak, prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos, dr hab. Marcin Brzozowski oraz red. Dariusz Pawłowski przyznało następujące nagrody:

I Miejsce Sylwia Kałuża – za sceniczną zjawiskowość, głęboką interpretację, niebywałą wrażliwość i artystyczną prawdę.

II Miejsce Lena Falander – za siłę, duży potencjał i zgodność charakteru utworu z osobowością wykonawczyni, oraz Magdalena Godecka za naturalność, wykonawczą radość, dykcję i ujmującą barwę głosu.

III Miejsce Oskar Toborek za styl, elegancję, sceniczną żywiołowość i zaangażowanie w interpretację utworu.

Nagrody dodatkowe: Maciej Ulcyfer za muzykalność, osobowość i władanie sceną;

Zespół wokalny Bakcyl za pogodę ducha, szczerość współpracy i wykonawczą energię; Magdalena Bujakowska za naturalne ciepło i wrażliwość, sceniczną skromność i czułość wykonania;

Wojciech Kawałek za duchowość występu i wewnętrzną ekspresję;

Wojciech Cieplucha za rytmiczność i precyzyjną umiejętność utrzymania tempa różnych w nastroju kompozycji.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji pod linkiem na naszym Facebooku:

1 dzień IIIFSMN Krajobraz Serca

1 dzień IIIFSMN Krajobraz Serca to konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Z wielką radością słuchaliśmy pięknych głosów i wzruszających interpretacji piosenek. Swoją interpretację “Prząśniczki” wykonał Piotr Krzemiński, który również poprowadził warsztat muzyczny. Do artystycznej zabawy zaprosiła dzieci Monika Kamieńska i Małgorzata Szymańska a pokaz i warsztaty szermierki wykonała grupa Riposta i Tomasz Kiełbasiński.

Więcej informacji pod linkiem na naszym Facebooku:

III Festiwal Sztuki Młodych Niepełnosprawnych „Krajobraz Serca” 7-22 października, 2023r.

Z wielką radością pragniemy  zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III edycji Festiwalu Sztuki Młodych Niepełnosprawnych Krajobraz Serca. Który odbędzie się w Łodzi, na terenie Parafii Św. Anny przy aleja marszałka  Edwarda Śmigłego Rydza 24/26, 93-281 Łódź, w terminie:  7-22 października, 2023r.

Organizatorem Festiwalu jest fundacja Integracja JP II. Festiwal dedykowany jest pamięci św. Jana Pawła II a hasłem przewodnim tegorocznej edycji są słowa św. Jana Pawła II „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”.

Ideą Festiwalu jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami oraz pochodzącym ze środowisk wykluczonych realizowanie, wbrew przeciwnościom, wybranej drogi życiowej, zgodnej z talentem i marzeniami. Wydarzenie składać się będzie z cyklu konkursów obejmujących różne dziedziny sztuki oraz serii warsztatów i koncertów.

Do części konkursowej zapraszamy osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, w wieku 10-24 lat (z podziałem na uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych), z regionu łódzkiego, kierowane przez szkoły specjalne oraz placówki szkolno-wychowawcze.

Planujemy cztery kategorie konkursowe:

– Wokalistyka (soliści i zespoły) – 7.10.2023r.

– Sztuki Piękne (np. malarstwo, grafika, rzeźba, rysunek, instalacje) – 14.10.2023r.

– Literatura (np. poezja, proza) – 14.10.2023r.

– Teatr (np. dramat, pantomima) – 21.10.2023r.

Naszym pragnieniem jest uhonorowanie zdobywców pierwszych miejsc nagrodami w formie nagrody finansowej. Mamy wielką nadzieję, że Festiwal przyczyni się nie tylko do dalszego twórczego rozwoju, ale również pozwoli w profesjonalny sposób wesprzeć utalentowaną osobę w obraniu drogi życiowej związanej z działalnością artystyczną, kreatywną.

Regulamin oraz Karty Zgłoszeniowe znajdą Państwo w zakładce „Krajobraz Serca” lub/oraz na stronie: www.krajobrazserca.integracjajp2.pl

RELACJA Z KONCERTU Z OKAZJI DNIA DZIECKA 2023

Fundacja INTEGRACJA JP II zorganizowała koncert dla 5000 dzieci, polskich i ukraińskich, z niepełnosprawnościami, a także zdrowych w trudnej sytuacji życiowej – z domów dziecka, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i z najuboższych rodzin województwa łódzkiego.

Całość otworzyli włodarze miasta i województwa, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak oraz Prezes Zarządu Fundacji ks. dr Piotr Turek.

Wystąpili: Mały Chór Wielkich Serc o. Piotra Kleszcza, zespół Pędziwiatry Marysia Dutkiewicz, Lawendowe Studio, Muzyczny Moll, GOK Wiśniowa Góra, Aleksandra Muszyńska, Jacek Malanowski i Krzysztof Igor Krawczyk, całość koncertu zwieńczył występ girlsbandu o nazwie My3, który zdobył popularność w mediach społecznościowych.

Koncert poprowadzili Magdalena Libiszewska i Jacek Malanowski.

Patronatu honorowego koncertowi udzielili

– ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki,

– Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak,

– Wojewoda Łódzki Karol Młynarczyk,

– Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber,

– Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.

 

Patronatu medialnego koncertowi udzielili:

– TVP 3 Łódź,

– TOYA,

– Dziennik Łódzki,

– Radio Łódź,

– TV Maskacjusz,

– niedziela.pl

– Radio Plus.

 

Partnerami koncertu byli między innymi: Rossmann Polska, BSH i Blachy Pruszyński.

KONKURS „ŚPIEWAMY DLA JANA PAWŁA II”

Fundacja Integracja JP II zorganizowała w dniu 3.06.2023 r. w Atlas Arenie w Łodzi koncert z okazji Dnia Dziecka.

Adresatami koncertu było 5 tysięcy dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci z najuboższych rodzin województwa łódzkiego oraz dzieci – uchodźcy z Ukrainy.

Równolegle do koncertu integracyjnego odbywał się konkurs piosenki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami pod nazwą „Śpiewamy dla Jana Pawła II”. W konkursie wzięli udział soliści i zespół. Zaprezentowali różnorodność repertuaru, w którym nie zabrakło nostalgii, choreografii i śpiewanej Ewangelii. Nad całością wydarzenia czuwało Jury z przewodniczącą Izabellą Żebrowską na czele. Decyzją Jury zwycięzcą okazał się Maciej Ulcyfer, który zaśpiewał piosenkę pod tytułem „Dana mi jest wszelka władza”. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś dla laureatów przewidziano nagrody. Zwycięzca wykonał utwór na scenie głównej koncertu.

 

INFORMACJA O KONCERCIE CHARYTATYWNYM W TEATRZE WIELKIM 16.V.2023 R.

Fundacja „INTEGRACJA JP II”, organizacja pożytku publicznego, z siedzibą w Łodzi, al. marsz. Śmigłego-Rydza 24/26 zorganizowała w Teatrze Wielkim w Łodzi, w dniu 16 maja 2023 r. koncert charytatywny, dedykowany dzieciom z niepełnosprawnościami (niedowidzącym, niedosłyszącym), z najuboższych rodzin województwa łódzkiego, oraz dzieciom – uchodźcom z Ukrainy. Spotkanie w Teatrze Fundacja dziękuje wspaniałej publiczności, oraz wspaniałym Artystom, którzy uświetnili swoimi wstępami koncert: Zespołowi Enej, Marcie Podulka, która zaśpiewała covery Adele oraz Wychowankom Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze.

Specjalne podziękowania Fundacja kieruje do Wszystkich, dzięki wsparciu których możliwa była organizacja Koncertu.

Partnerem Wydarzenia było Województwo Łódzkie

Partner Województwo Łódzkie